Lekker leven, samendoen!

'Zo gewoon' mogelijk, met persoonlijke aandacht, rust, ruimte in een kleine setting om de kwaliteiten en talenten te ontwikkelen

Maak een afspraak

Wij geloven in een samenleving

waaraan iedereen zoveel mogelijk op eigen kracht deelneemt

Maak een afspraak

Eigen regie. 'Lekker leven, samendoen'

Wij geloven in een samenleving waaraan iedereen zoveel mogelijk op eigen kracht deelneemt, maar ook een samenleving waar iedereen zijn steentje aan bijdraagt. Dat geldt ook voor jongvolwassenen die meer kwetsbaarheid ondervinden door een (verstandelijke) beperking of gedragsproblemen, met autisme of psychische problemen.

Deelnemen aan de maatschappij is goed voor iedereen, maar vooral voor deze speciale doelgroep. Door net als iedereen te werken, te leren, te wonen en te ontspannen voelen ze zich gezonder en gelukkiger. 

Het Habitat huis Apeldoorn staat voor 'Lekker leven, samendoen' .

'Zo gewoon' mogelijk, met persoonlijke aandacht, rust, ruimte, een kleine setting om kwaliteiten en talenten te ontwikkelen.

 

 

 

Drie onderscheidende 
kernwaarden:
 

  • Individuele kwaliteiten versterken vanuit de eigen kracht van de jongvolwassenen; dit zien, aanvoelen en stimuleren vanuit de begeleiding
     
  • Persoonlijke aandacht voor de jongvolwassenen met twee ervaren vaste begeleiders, waar 24/7 uur een beroep op gedaan kan worden. We doen er allemaal toe in het huis, vullen elkaar aan en hebben onze eigen kwaliteiten.
     
  • Activeren van zelfontplooiing bij de jongvolwassenen; in de brede vorm binnen het sociale netwerk (inclusief mantelzorg) door middel van spontane gezamenlijke activiteiten; fietsen, bezoek aan de markt, kamperen, koken en vrijwilligerswerk in een bejaardentehuis.

Onderscheidend vermogen

Habitat huis Apeldoorn creëert een veilige thuisplek in een prettige omgeving die inspeelt op de behoefte en het talent van de jongvolwassenen. Het huis stimuleert de zelfredzaamheid, activeert en versterkt hun sociale netwerken. Daarnaast zijn de ouders van de jongvolwassenen nauw betrokken. De jongvolwassenen kunnen in het huis blijven wonen zolang ze willen, maar als een jongere zelfstandiger kan wonen is dat ook een mogelijkheid. 

Contact

U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen
voor vragen of voor een kennismaking:

Habitat huis Apeldoorn
Catharinalaan 11
7316 CP  Apeldoorn

Habitat huis Apeldoorn maakt deel uit van HLL Zorgondernemingen
K.v.K. Arnhem 70362971
NL69  ABNA 0813 0339 18  t.n.v. HLL Zorgondernemingen
________________________________________________________

Contactpersoon voor het Habitat huis Apeldoorn:

Dick Sein
Tel: 06 5157 1357
Mail: d.sein@habitatlekkerleven.nl

 

    

Top