Ontstaan

Op 1 mei 2020 is het Habitat huis Apeldoorn een feit geworden.

Dit unieke huis zal maximaal drie jongvolwassenen met een (verstandelijke) beperking en/of autisme motiveren, stimuleren en om in een normale woonsituatie zich verder te kunnen ontwikkelen en ontplooien.

Waarbij de kernboodschap Lekker leven, samendoen! bovenaan staat, met daarbij veel persoonlijke aandacht, rust en ruimte. Dit onder 24/7 begeleiding van oprichtster en initiatiefneemster Evelyn van Donselaar.

Missie en passie

Dit initiatief is ontstaan vanuit een lang gekoesterde wens van Evelyn van Donselaar. Samen met haar partner hebben zij een zoon Karel. 
Karel is geboren met een verstandelijke beperking, waardoor zij zijn meegenomen in zijn ontdekkingsreis om een zo normaal mogelijk leven te kunnen leiden met alle voor- en nadelen die daarbij horen. Evelyn kwam al snel tot de ontdekking dat grote groepen en opvang niet bij Karel passen. Hij kwam daar niet tot zijn recht.

Dit moet toch anders kunnen?
Door de liefde voor haar zoon in combinatie met haar missie en passie om een eigen huis te starten voor jongvolwassenen met een (verstandelijke) beperking was geboren.
Na jaren ideeën bedenken en plannen uitwerken kwam ‘Habitat Lekker Leven’ op haar pad en dit was precies op het juiste moment. Alles viel op zijn plek en zo is deze passie uitgerold tot werkelijkheid het 'Habitat huis Apeldoorn’.

Het streven van Evelyn is; Lekker leven, samendoen! 

________________________________________________________

Het Habitat huis Apeldoorn valt onder één van de initiatieven van Habitat Lekker Leven

Habitat Lekker Leven

Wij geloven in een samenleving waaraan iedereen zoveel mogelijk op eigen kracht deelneemt, maar ook een samenleving waaraan iedereen zijn steentje bijdraagt. Dit geldt ook voor maatschappelijk kwetsbare mensen zoals jongeren met een verstandelijke beperking of gedragsproblemen, mensen met autisme, met psychische problemen of ouderen die vereenzamen of chronisch ziek zijn. Door net als iedereen te werken, te leren, te wonen en te ontspannen voelen zij zich gezonder en gelukkiger en maken zij minder gebruik van kostbare overheidsvoorzieningen zoals gezondheidszorg, speciale leerwerkvoorzieningen, specialistische zorg en uitkeringen.

Top