Financiering

Onze dienst- en zorgverlening wordt op de volgende wijzen gefinancierd:

  • Vanuit een PGB (Persoonsgebonden Budget)
  • Wlz (Wet langdurige zorg)
  • Particulier
Top